Kvalite/Miljö

Företaget är medlem i SMS, Sveriges Måleriföretagares samorganisation. SMS står för extra trygghet för kunden.

Företaget eftersträvar att uppfylla kundernas uttalade och underförstådda, behov och krav och förväntningar. Våra tjänster skall kännetecknas av god kvalitet och varje uppdrag skall skötas så att det blir en god referens för fortsatta affärer med kunden.

Företaget skall under ständig förbättring och för att uppnå bättre miljöprestanda sälja och utföra ett högkvalitativt yrkesmåleri.